ÄLY - Älykäs, erikoistuva maaseutu

Apua yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen

Lappilaisella maaseudulla toimii noin 6000 yritystä, joista vain muutamat ovat mikroyrityskokoa suurempia. Yritykset toimivat alueilla, joissa perinteisen markkinatalouden lainalaisuudet eivät toimi vähäisen paikallisasiakkuuksien ja pitkien etäisyyksien johdosta. Kuitenkin yrityksillä jotka toimivat näillä alueilla, on tahtoa kehittää liiketoimintaansa ja etsiä tapoja luoda vaurautta maaseutualueille. Tahtotilan muuttaminen tekemiseksi jää usein ajatuksen tasolle, koska ei tiedetä millaisia rahoituksellisia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen on olemassa.

ProAgria Lappi on käynnistänyt Älykäs, erikoistuva maaseutu (ÄLY) -hankkeen, jonka tavoitteena on tukea maaseutualueiden liiketoiminnan käynnistym

istä ja kehittymistä Lapissa. Tavoitteena on aktivoida ja innostaa yrittäjiksi aikovia, auttaa kehittymismahdollisuuksien tunnistamisessa ja poluttamisessa to

iminnaksi, sekä neuvoa avustusmuotoisten rahoitusten hakemisessa. Hankkeessa toimitaan laajassa yhteistyössä Lapin alueella yrityspalveluiden kehittämistä tukevien rahojen kanssa.

Hankkeessa annetaan maksutonta neuvontaa yrittäjyyttä suunnitteleville sekä jo toimiville yrityksille, joilla

  • autetaan yrittäjyyttä suunnittelevia yksityishenkilöitä selvittämään liikeideansa toteuttamiskelpoisuus sekä rahoitusmahdollisuudet toiminnan käynnistämiseksi
  • avustetaan toimivien yritysten kehittämistarpeiden tunnistamisessa ja rahoitusmahdollisuuksista niiden toteuttamiseksi (investoinnit, kasvu, liiketoiminnan uudistaminen, kansainvälistyminen, muu kehittäminen)
  • kootaan yritysryhmiä ja avustetaan niiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksen hakemisessa
  • järjestetään yritystoimintaa suunnitteleville että toimiville yrityksille verkkoseminaareja (webinaarit) ajankohtaisista asioista
  • osallistutaan maakunnalliseenYritys-Suomi ja muuhun kehittämistyöhön jolla voidaan aktivoida yrittäjyyttä maaseudulla

 

 Yhteystiedot:

Yritysasiantuntija Ari Saarela 040 583 6145 ari.saarela@proagria.fi
Yritysasiantuntija Keijo Siitonen 040 0180 257 keijo.siitonen@proagria.fi
Yritysasiantuntija Pekka Myllylä 040 0218 645 pekka.myllyla@proagria.fi
Yritysasiantuntija Johannes Vallivaara 040 684 5741 johannes.vallivaara@proagria.fi

Maaseutu2020 oranssi PIENI

ely

EU lippu ja tunnuslause

ProAgria logo